TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5738:2000 Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.
Comments